EduGorzów

Aktualności

EGZAMINY ZAWODOWE 

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są według formuły z 2019 r.  

Do egzaminu zawodowego powinni przystąpić:

  • słuchacze Szkoły Branżowej II stopnia, 
  • słuchacze Policealnej Szkoły Medycznej,
  • słuchacze Policealnej Szkoły Zawodowej,
  • uczestnicy Kwalifikowanych Kursów Zawodowych.

Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego wiąże się z nie otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. 

  • Egzamin pisemny trwa 60 minut. Polega na rozwiązaniu testu na komputerze, jednokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Aby zdać tę część egzaminu, należy uzyskać min. 50% (czyli 20 poprawnych odpowiedzi).
  • Egzamin praktyczny trwa od 120 do 180 minut. Aby zdać tę część egzaminu, należy uzyskać wynik min. 75%.

Słuchacze i osoby, które ukończyły Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, składają deklaracje przystąpienia do egzaminu nie później niż do:

  • w sesji letniej

15 września – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego;

  • w sesji zimowej

7 lutego – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego.

Osoby uczestniczące w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym, który kończy się nie później niż na sześć tygodni przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, również składają deklarację w w/w terminach. 

Deklaracje zawodowe możesz pobrać tutaj lub skorzystać z wydrukowanych formularzy w sekretariacie szkoły EduGorzów.