EduGorzów

Aktualności

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
Wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

W 2012 roku do systemu edukacji zawodowej została dołączona nowa forma kształcenia : Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. 

Informujemy, iż kwalifikacyjne kursy zawodowe (kwalifikacje „trzyliterowe”) są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to forma kształcenia zawodowego, dzięki której można zdobyć nowe kwalifikacje lub uzupełnić już nabyte. Osoby, które chcą się przekwalifikować, zdobyć nowy zawód lub poszerzyć kompetencje, również mogą skorzystać z tej formy nauki. Dzięki temu będą mogły rozpocząć pracę z nowymi kwalifikacjami. Absolwent KKZ otrzymuje zaświadczenie, na podstawie którego może ubiegać się o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/certyfikat/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie a co za tym idzie prawem do wykonywania pracy w danym zawodzie. Uczestnictwo w KKZ nie wymaga wcześniej nabytego wykształcenia. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18-go roku życia.

Kurs odbywa się w formie zaocznej. Prowadzone są zgodnie z programem nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają osobom dorosłym, zmianę zawodu, uzyskanie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych. Dzięki temu zainteresowane osoby mogą określić swoją indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego.

LISTA KIERUNKÓW NA KKZ

ROLNIK (ROL.04)

TECHNIK ROLNIK (ROL.04+ROL.10)

TECHNIK AGROBIZNESU ( ROL.04+ROL.05)

KUCHARZ  HGT.02

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ( HGT.02+HGT.12)

SPRZEDAWCA  (HAN.01)

TECHNIK HANDLOWIEC  (HAN.01+HM.02)

ELEKTRYK      E.02

TECHNIK ELEKTRYK ( ELE.02+ELE.05)

INFORMATYK    (INF.02)

TECHNIK INFORMATYK   (INF.02+INF.03)

FLORYSTA       OGR.01

BETONIARZ –ZBROJARZ   BUD.01

MURARZ-TYNKARZ             BUD.12

KOSZTORYSANT BUDOWLANY   (BUD.14)

TECHNIK BUDOWNICTWA ( BUD.14+BUD.01+ BUD.12)

FRYZJER    (FRK.01)

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH  FRK.01+FRK.03

OPIEKUNKA DZIECIĘCA  SPO.04

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  SPO.01

MONTER CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI   ELE.03

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH   FRK.04

MAGAZYNIER-LOGISTYK  SPL.01

TECHNIK LOGISTYK              SPL01+SPL.04

KADRY I PŁACE             EKA.05

RACHUNKOWOŚĆ             EKA.07

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI  ( EKA.05+EKA.07

TECHNI EKONOMISTA (EKA.07+EKA 04)

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ  SPO.03

TECHNIK ADMINISTRACJI EKA.01

REKLAMA –ORGANIZACJA  I PROWADZENIE KAMPANII RELKAMOWEJ

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ  HGT.03

TECHNIK SPEDYTOR SPL.05

PIEKARZ      SPEC.03

CUKIERNIK     SPEC.01

KELNER   HGT.01

ŚLUSARZ   MEC.08

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ( MOT. 05 )

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (MOT.02)

TECHNIK MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (MOT.07+MOT.06)