EduGorzów

Aktualności

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 8 semestrów. Promocja słuchaczy odbywa się po każdym semestrze. Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu maturalnego.

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która:

 • ukończyła gimnazjum, 
 • ukończyła szkołę podstawową starego typu
 • Ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową,
 • Ukończyła 8- klasową szkołę podstawową
 • ukończyła 18 lat lub w roku przyjęcia uzyska pełnoletniość,
 • jest niepełnoletnia, jeżeli spełnia warunki określone przepisami prawa oświatowego.
 • Ukończyła Branżową Szkołę I stopnia

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla osób, które:

 • przerwały naukę po gimnazjum, a chcą uzupełnić wykształcenie,
 • z różnych powodów przerwały naukę w innej szkole średniej, a chcą kontynuować naukę na semestrze programowo wyższym,
 • ze względu na sytuację losową nie mogą uczęszczać do szkoły młodzieżowej,
 • chcą przystąpić do egzaminu maturalnego,
 • chcą kontynuować naukę w szkole policealnej lub na studiach,
 • chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym odbywa się w trybie:

 • zaocznym – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie:

Uczęszczając do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych można jednocześnie uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Po ukończeniu liceum absolwent może podjąć naukę w naszej Szkole Policealnej dla Dorosłych lub, po zdaniu egzaminu maturalnego, podjąć naukę na uczelni wyższej.