EduGorzów

Aktualności

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.
Wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

W 2012 roku do systemu edukacji zawodowej została dołączona nowa forma kształcenia: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. 

Informujemy, iż kwalifikacyjne kursy zawodowe (kwalifikacje „trzyliterowe”) są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to forma kształcenia zawodowego, dzięki której można zdobyć nowe kwalifikacje lub uzupełnić już nabyte. Osoby, które chcą się przekwalifikować, zdobyć nowy zawód lub poszerzyć kompetencje, również mogą skorzystać z tej formy nauki. Dzięki temu będą mogły rozpocząć pracę z nowymi kwalifikacjami. Absolwent KKZ otrzymuje zaświadczenie, na podstawie którego może ubiegać się o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/certyfikat/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie a co za tym idzie prawem do wykonywania pracy w danym zawodzie. Uczestnictwo w KKZ nie wymaga wcześniej nabytego wykształcenia. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18-go roku życia.

Kurs odbywa się w formie zaocznej. Prowadzone są zgodnie z programem nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają osobom dorosłym, zmianę zawodu, uzyskanie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych. Dzięki temu zainteresowane osoby mogą określić swoją indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego.

 Piekarz (751204)

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

Praktyczny zawód w 2 lata

 Technik informatyk (351203)

Bezpłatne

INF.02 / INF.03 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. / Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Praktyczny zawód w 2 lata

Agrobiznes (331402)

ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Praktyczny zawód w 2 lata

Asystent Osoby Niepełnosprawnej (341201)

SPO. 01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Praktyczny zawód w 2 lata

Cukiernik (751201)

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

Praktyczny zawód w 2 lata

Elektromechanik pojazdów samochodowych (741203)

Bezpłatne

MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Praktyczny zawód w 2 lata

Elektryk (741103)

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Praktyczny zawód w 2 lata

Florysta (343203)

OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych

Praktyczny zawód w 2 lata

Fryzjer (514101)

FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

Praktyczny zawód w 2 lata

Kadry i płace (431103)

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej organizacyjnych jednostek

Praktyczny zawód w 2 lata

Kelner (513101)

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

Praktyczny zawód w 2 lata

Kosztorysant budownictwa (311204)

BUD.14 Organizacja i kontrola prac budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Praktyczny zawód w 2 lata

Kucharz (512001)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Praktyczny zawód w 2 lata

Mechanik pojazdów samochodowych (723103)

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Praktyczny zawód w 2 lata

Mechatronik (311410)

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Praktyczny zawód w 2 lata

Monter chłodnictwa i klimatyzacji (311929)

ELE.03 Wykonywanie prac związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Praktyczny zawód w 2 lata

Monter sieci i instalacji sanitarnych (Hydraulik) (712618)

Bezpłatne

BUD.09 Wykonywanie prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Praktyczny zawód w 2 lata

Rachunkowość (431103)

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Praktyczny zawód w 2 lata

Rolnik (613003)

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Praktyczny zawód w 2 lata

Sprzedawca (522301)

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

Praktyczny zawód w 2 lata

Technik administracji (334306)

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Praktyczny zawód w 2 lata

Technik agrobiznesu (331402)

ROL.04 / ROL.05 Prowadzenie produkcji rolniczej. / Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Praktyczny zawód w 2 lata

Technik budownictwa (311204)

BUD.14 Organizacja i kontrola prac budowlanych i sporządzanie kosztorysów

Praktyczny zawód w 2 lata

Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929)

ELE.03 / ELE.04 Wykonywanie prac związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych. / Eksploatacja i organizacja prac związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Praktyczny zawód w 2 lata

Technik elektryk (311303)

ELE.02 / ELE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. / Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji i instalacji elektrycznych.

Praktyczny zawód w 2 lata

Technik handlowiec (522305)

HAN.01 / HAN.02 Prowadzenie sprzedaży. / Prowadzenie działań handlowych

Praktyczny zawód w 2 lata

Technik logistyk (333107)

SPL.01 Obsługa magazynów, SPL.04 Obsługa transportu

Praktyczny zawód w 2 lata

Technik Mechanik Pojazdów Samochodowych (311513)

MOT. 02 / MOT. 05 / MOT.06 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. / Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. / Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Praktyczny zawód w 2 lata

Technik rachunkowości (4311103)

EKA.05 / EKA.07 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. / Prowadzenie rachunkowości

Praktyczny zawód w 2 lata

Technik Reklamy (333907)

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego / PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

Praktyczny zawód w 2 lata