EduGorzów

Aktualności

Plany zajęć dla Policealnej Szkoły Zawodowej

EDUGORZÓW PSZ Florysta semestr 1

EDUGORZÓW PSZ Technik administracji semestr 1,2,3,4

EDUGORZÓW PSZ Technik bezpieczeństwa i higieny pracy semestr 1,2,3

EDUGORZÓW PSZ Technik usług kosmetycznych semestr 1

EDUGORZÓW PSZ Technik usług kosmetycznych semestr 2, 3