EduGorzów

Aktualności

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA

Zawód: Asystent Osoby Niepełnosprawnej (341201)

Kwalifikacja: SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Program nauczania:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Podstawy pomocy społecznej,
 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo – wspierających osobie niepełnosprawnej,
 • Język obcy zawodowy.

Przedmioty praktyczne zawodowe:

 • Wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego,
 • Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej.

Ilość semestrów:

2

Tryb nauki:

zaoczny (weekendowy)

Cena za I semestr:

0zł

Po skończonej nauce możesz:

 • pomagać w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej, 
 • wspierać podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej, zawodowej, a także medycznej, 
 • inicjować i wspierać aktywność rodziny i najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy, 
 • planować, kontrolować i tworzyć indywidualny plan pomocy włączający osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, 
 • wykonywać pracę w miejscu pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik).

Perspektywy zatrudnienia:

 • oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • środowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych,
 • domy pacjentów (opieka indywidualna).

Tytuł zawodowy, uprawnienia, świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • uzyskasz tytuł: Asystent Osoby Niepełnosprawnej, 
 • otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • po zdanym egzaminie otrzymasz dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz certyfikat zdanej kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Cena i płatność:

 • opłata za semestr – nauka bezpłatna, 
 • opłata za egzamin – 350 zł (Opłatę należy dokonać gotówką, osobiście w sekretariacie szkoły).Dlaczego edugorzów:

• dzięki nam zdobędziesz wykształcenie, zwiększając przy tym swoje szanse na rynku pracy,
• stale osiągamy wysoką zdawalność egzaminów, chcemy utrzymać ten poziom dlatego zależy
nam na Twoim jak najlepszym przygotowaniu do egzaminów
• na naszych portalach społecznościowych i wizytówkach online posiadamy dużą ilość
pozytywnych opinii, zależy nam na tym aby EduGorzów było również częścią Twojego rozwoju
zawodowego, który będziesz pozytywnie wspominać
• główna siedziba szkoły, sekretariat, dziekanat i pracownie ulokowane są w dobrze
skomunikowanym centrum Gorzowa Wielkopolskiego,
• pracownie i sale wyposażone są w profesjonalny sprzęt i niezbędne materiały do nauki oraz
praktyk zawodowych zgodnie z wytycznymi MEN,
• w pobliżu placówki znajdują się: liczne parkingi, sklepy oraz galerie handlowe, punkty
gastronomiczne takie jak restauracje czy kawiarnie
• nowe przestronne sale oraz ich aranżacja zapewnią Ci komfortową naukę

Olga Nowik
Olga Nowik
2022-07-05
Polecam super szkoła, miła atmosfera.
Галина Киселева
Галина Киселева
2022-06-08
Рекомендую школу. Висококваліфіковані вчителі.
Оля Усик
Оля Усик
2022-06-06
Poleczam kerynek rarychunkowosci
Anna Levytska
Anna Levytska
2022-06-06
Good school. I’m recommend
Monika Martyniuk
Monika Martyniuk
2022-06-06
Polecam bardzo kierunek Rachunkowość
Adrian Kosiorowski
Adrian Kosiorowski
2022-06-06
Nadiia Liashenko
Nadiia Liashenko
2022-06-06
Polecam EduGorzów kierunek Kadry i płace.
Ольга Сазонова
Ольга Сазонова
2022-06-06
Bardzo polecam kierunek Rachunkowość.
Елена Аксёнова
Елена Аксёнова
2022-06-06
Polecam szkołę EduGorzów . Cudowne nauczycieli, dużo wiedzy, dużo praktyki.
Karolina Kozioł
Karolina Kozioł
2022-06-06
Polecam szkole kierunek kadry

Rekrutacja:

 • rekrutacja bez egzaminów wstępnych
 • decyduje kolejność zgłoszeń

Jak się zapisać?

przygotuj dokumenty:

• podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania: (http://test.edugorzow.pl/druki_do_pobrania/druki-
do-pobrania/),

• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z
tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania
i świadectwa),
• dokument tożsamości do wglądu.

przyjdź do sekretariatu:

• przynieś komplet dokumentów do sekretariatu EduGorzów, ul. Pionierów 5 (wejście od ul.
Sikorskiego), Gorzów Wielkopolski, 66-400.
• dokonaj wpłaty gotówką za cały semestr lub w wysokości jednej raty.

Masz pytania? Wypełnij formularz. Obiecujemy, że oddzwonimy!