EduGorzów

Aktualności

Biznes i zarządzanie

Czas trwania:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległośc e-learning).

Ramowy program:

I moduł – Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł – Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł – Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł – Praktyki zawodowe- 90 godzin

Koszt Studiów:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna